FANDOM- nie ma zbyt długiej historii badań nad mitami, bo nadal jest niedostateczny ogólny stan wiedzy o afrykanistyce na świecie


- mity maja swoją rozbudowaną obrzędowość, więc jeśli dodać do tego trudności językowe wynikające z rozproszenia językowego w Afryce, można sobie ogarnąć, jak trudno europejczykom rozszyfrować znaczenie mitów afrykańskich


- mity zawierają czynnik racjonalny!!!


- systemy mitów afrykańskich układają się w swego rodzaju szczeble wiedzy, do których dostęp bywa wielce zróżnicowany


- mity skrywają w sobie wiedze bardzo złożoną


- istnieje bardzo wiele definicji mitu


- źródła aktywności artystycznej& religijnej


- wszystkie mity mają jakiś wątek wspólny, ale każdy mit kładzie nacisk na co innego (na inny moment w dziele stworzenia np.)


- często w tym samym systemie mitycznym spotkać możemy kilka wersji wzajemnie sobie przeczących


- bywają w różnym stopniu hermetyczne (objawiają różne stopnie wiedzy) -> wyróżniamy MITY EGZOTERYCZNE I EZOTERYCZNE, EGZO: dla szerokiego ogółu; EZO: dla wtajemniczonych


- mity wykorzystuje się w życiu praktycznym w obrzędach, kultach czy prawie zwyczajowym ( precedensy do rozstrzygania różnych przypadków sądowych)


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki