FANDOM


inicjacja - obrzędy i rytuały, które zaznaczają ważne etapy w życiu człowieka, wiążą się ze zmianą statusa społecznego czy religijnego. Poprzez zabiegi i nauki inicjacyjne człowiek uzyskuje dostęp do grupy społecznej.

W Afryce występują 3 rodzaje obrzędów inicjacyjnych:

1. inicjacja biospołeczna

2. wstąpienie do tajnego związku

3. przyjmowanie funkcji kapłana/czarownika

ad. 1. wejście chłopców i dziewcząt w dorosłość

- cele inicjacji: -przygotowuje młodzież do trudów życia, -wprowadza w porządek życia społecznego, -uczy współistnienia z przyrodą, -kształtuje stosunek do świata nadprzyrodzonego, -umacnia w wierzeniach i tradycjach społeczności.

- trzy ważne aspekty inicjacji: społeczny, seksualny i religijny.

- kandydaci do obrzędów inicjacyjnych często są odosobnieni w specjalnym obozie (,,szkoła w buszu). Otrzymują tam nauki praktyczne, zawodowe i religijne. Poddawani są surowej dyscyplinie. Podczas obrzędów dochodzi do uszkodzeń ciała (obrzezanie/ ekscyzja, nacięcia na skórze, piłowanie lub wychylanie zębów).

- inicjacja symbolizuje często śmierć i zmartwychwstanie do nowego życia, prawie zawsze inicjowanemu nadaje się nowe imię.

Wiele ludów traktuje inicjacje jako konieczność w dążeniu do doskonałości, samorealizację.

Przebieg inicjacji:

1) obrzędy przygotowawcze mające oczyścić z ,,brudów dzieciństwa

2) próby fizyczne (najczęściej okaleczenia organów płciowych lub skaryfikacja)

3) odosobnienie w czasie którego nauczają mędrcy

Przykłady:

- Aszanci - obrzędom poddaje się dziewczęta. Inicjacja zaczyna się od pierwszej menstruacji, zbierają się starsze kobiety, śpiewają pieśni, matka dziewczy modli się do boga Njame i bogini ziemi Asase Jaa, dziewczynie goli się głowę, usuwa włosy pod pachami, ubiera najlepsze stroje, wkłada ozdoby, trzykrotnie zanurza się w rzece, nosi się ją na plecach, babcia ją karmi. Zabawa ta trwa 5 dni, po czym dziewczyna składa podziękowania uczestnikom uroczystości chodząc po wsi. Dzieci wołają na nią teraz eno - matka.

- Bambara - obrzędy organizuje stowarzyszenie Ntomo, na którego czele stoi kapłan ntomo-tigi oraz sjera. Członkowie stowarzyszeni, zwani ntomo-den zbierają się w pobliżu wyniosłego drzewa, składają tam przysięgę. Po przygotowani inicjowani są poddawani biczowaniu, następnie obrzezaniu, przez 7 kolejnych dni śpią w specjalnej chacie, którą później się pali. Chłopców razem obrzezanych nazywa się braćmi (fulani).

- Senufowie (Wybrzeże Kości Słoniowej) - instytucja inicjacyjna Poro. Trzy etapy- każdy po 7 lat. Pierwszy etap: poworo (przed osiągnięciem dojżałości płciowej) dzieli się na 4 okresy - gbwora, kamuru, soro, tjaraga. Drugi etap: kwonro czyli przygotowanie nowicjusza do przyszłych obowiązków społecznych. Trzeci etap: tjologo składa się z uroczystości odbywających się w świętym gaju sinzang, jest on podzielony na 12 faz.

-Fulanie zwani Bororodżi - pasowanie na pasterza, całe życie Bororodżi wiąże się z bydłem. Prawdziwe życie Fulana zaczyna się wraz z ,,wejściem do zagrody dla bydła, a kończy wraz z ,,wyjściem co następuje w wieku 63 lat. Składa się ono z trzech etapów, każdy po 21 lat. Pierwszy etap: zdobycie niezbędnej wiedzy, drugi etap: wykorzystanie jej w praktyce, trzeci: stanie się nauczycielem (silatigi).

- Akamba - również podział na 3 etapy.

- Masajowie przechodzą obrzezanie w wieku 12-16 lat, przed przystąpieniem do rytuału malują się białą glinką i przez 2 miesiące wedrują po kraju, następnie 4 dni przebywają w odosobnieniu. Dziewczętom nacina się bądź przekłuwa część narządów płciowych.

Inicjacja biospołeczna jest jednym z najbardziej trwałych przejawów kultury ludów afrykańskich.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki