FANDOM
  • Badania były znacznie utrudnione ze wzgl. Na bariery językowe – często kapłani wypowiadali się w "świętym języku", nie dop oznania dla białego człowieka
  • konieczność przełamania znanego badaczom kanonu, zrozumienie toku myślenia Afrykanina który emocje i całą religię odczówa bardziej w środku, niż ją uzewnętrznia.
  • Kolejnym problemem jest mnogość gryp etnicznych i różnych wersji mitów
  • Niemożność opierania się na samych mitach i czuciu. W religiach afrykańskiech bowiem ważną rolę pełni czynnik rozumowy – Mity i obrzędy usprawiedliwiają istnienie człowieka, jego przezaczenie oraz napotykane na drodze przeszkody. Są wyjaśninem pomagającym odnaleźć się w życiu.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki