FANDOM

Religie afrykanistyczne określane były zgodnie z zasadą pars pro toto ( z części całość). Religie nazywano m.in. animistycznymi (E.B.Tylor Primitive Culture) mglisty cień anima ożywiający przedmiot przezeń zajmowany. Ogólnie w animizmie chodzi o to, że dusza może opuszczać ciało i wstępować w coś innego.

Ancestrolatia. Potem Spencer w Principels of Sociology „kult przodków” kojarzenie duchów przodków z przedmiotami i składanie tym przedmiotom ofiar. M.in. ludy Bobo, Diola, Jorubowie, Aszantowie prezentują nowonarodzone dzieci duchom przodków. Kobieta opuszczająca dom rodzinny też żegna się z przodkami. Kult przodków przybiera pięć głównych form: 1) U Fangów przodków wspomina się jedynie podczas składania ofiar innym bytom nadnaturalnym. 2) Diola uważają ich za pośredników między kapłanem a bogiem. 3) Przodkowie jako zabezpiecznie ludziom bytu materialnego 4) Przodkowie mają własny kult z ołtarzami i kapłanami 5)Pełna ancestrolatria , gdy przodkowie są podnoszeni do rangi bóstw w procesie deifikacji. Kult przodków dominuje u ludów, które mają mniej rozwinięty panteon bóstw.

Fetyszyzm to oddawanie czci przedmiotom materialnym, którym przypisywanie są funkcje nadrzpyrodzone.

Animatyzm to koncepcja siły życiowej, wiara w nieosobową siłę witalną ożywiającą różne byty.

Totemizm oznacza mityczny związek danej grupy ludzi z totemami, najczęściej zwierzętami , rzadziej z roślinami, siłami przyrody lub przedmiotami martwymi. (Ogólnie totemizm to uproszczone określenie rodzimych wierzeń spotykane w starszych pracach religioznawczych.) W grupach totemicznych obowiązuje rozliczne tabu i zasada egzogamii. Występuje np.. u Diula, Aszantów z Ghany i ludów wzdłuż rzeki Niger. Obrzędy totemiczne spotyka się u leśnych i stepowych myśliwych w zabiegach poprzedzających polowanie.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki