FANDOM
Zamieszkujący płn. Ghanę ludzie KUSASE wierzą, że każdy kawałek ziemi jeszcze przed jej zaludnieniem miał swojego właściciela. Ziemię nadawał im bój najwyższy WIDNAM, a TENGBANA, prawłaściciel ziemi, zarządzał nią jako boski namiestnik. Prawłaścicielami ziem nie byli ludzie, lecz określone zwierzęta i drzewa. Obecnie, kiedy jakaś rodzina bierze w użytkowanie ziemię niczyją, musi uzyskać pozwolenie pierwotnych właścicieli TENGBANA. Najstarszy w rodzinie przyjmuje wówczas funkcję „pana ziemi”, która później przechodzi na najstarszego syna lub brata. Pan ziemi jest kapłanem służącym jej prawłaścicielowi Tengbana. Od niego zależy urodzajność pól, płodność ludzi i zwierząt, dobrobyt, zdrowie oraz pokój w kraju. Bez pozwolenia T., uzyskiwanego za pośrednictwem modlitw i ofiar składanych poprzez pana ziemi, nie można wycinać drzew, przydzielać pól nowym osadnikom, nie można polować ani też łowić ryb. Do zadań pana ziemi należy ceremonialne jej oczyszczanie w przypadku skalanie ziemi rozlewem krwi lub spółkowaniem na niej.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki