FANDOM


duchy-karły (duchy gnomiczne):

widzialne często wyłącznie ludziom uprzywilejowanym, niekiedy utożsamiane z pierwotnymi mieszkańcami danego obszaru;

rzadko mają własne imiona - używa się terminów zbiorowych

ludy Akan -> „mmoatia“ - poruszają się na odwróconych do tyłu stopach, porozumiewają gwiżdżąc, mogą podkradać wino palmowe, jedzenie, gubić podróżnych; są posłańcami bogów

Konkombowie -> zachowały się obrzędy „chwytania“ duchów przez wróżbitów do torby i przekazywania ich męczonym przez nie osobom

lud Bambara -> niektóre karły mają właśne kulty, urastają do rangi bóstw lokalnych; przebywają na skrzyżowaniach dróg, przy studniach i zbiornikach wodnych

lud Duala -> panują nad akewnami, wywołują tornada, przeszkadzają rybakom

duchy-olbrzymy:

w większości wierzeń są to duchy dręczące ludzi, rzadziej pomocne

lud Tura -> „sena“ - zamieszkują pieczary, prześladują zagubionych myśliwych

Jako -> „ase“ - zapewniają dobrobyt, urodzaj, płodność, chronią przed pożarami i zakusami czarowników

ludy Hadżeraj -> „margai“ - mają ludzkie cechy charakteru (bywają zazdrosne, mściwe, próżne, etc.), mają określoną płeć i mogą wstępować w związki małżeńskie z innymi duchami

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki