FANDOM


(Najbardziej spopularyzowana w Afryce Zachodniej.)

Dahomej - rytuał hu li-len (“dorocznego mycia ciała”); władcę skazywano na symboliczną śmierć - brał na siebie winy ludu i odkupiał je poprzez rytualną kąpiel w rzece, przed którą golił się, obcinał paznokcie i oddawał stare insygnia władzy młodemu chłopcu, którego wrzucano do dołu razem z nimi, włosami i paznokciami króla, a następnie przysypywano ziemią

Ibowie - miasta/wsie przenosiły grzechy na kozę/krowę, którą znaczono i wypuszczano lub wiązano i zostawiano w buszu; dawniej grzechy przenoszono przez dotyk na ludzi przywiązanych do drzewa, których później przeprowadzano przez miasto, opluwano i bito, a ich ciała zostawiano mrówkom/w buszu/w ziemi lub palono; później: ofiary składane bóstwom nazywane były “osu” - dokonywano symbolicznego zabójstwa obcinając im ucho, po czym stawali się oni świętymi, pomocnikami kapłana

(osu tworzyli własną kastę)

Jorubowie - (tylko gdy wyrocznia w Ife przepowiadała nieszczęście) na kozła ofiarnego wybierano niewolnika, nazywano go imieniem przysługującym władcom (miał kiedyś powrócić jako król), przeprowadzano ulicą aby przez dotyk ludzie przekazali mu grzechy, w chacie kapłan i jego pomocnik ścinali mu głowę

Fonowie - rytuału oczyszczenia można było dokonać indywidualnie, należało trzy razy dotknąć głowy kozy i uwolnić ją