FANDOM


1. Kulty stanowią religie mas ludowych.

2. Występowanie w roli osoby nawiedzanej przez ducha lub bóstwo jest sposobem na podniesienie statusu czy prestiżu w grupie.

3. Postępowanie zabronione w codziennym życiu może być dopuszczone w stanie nawiedzenia (sposób rozładowania napięć psychicznych).

4. Przykłady:

- u ludów Zaramo z Tanzanii zepchnięte na margines kobiety dzięki uczestnictwu w nawiedzeniu odzyskują częściowo swój dawny prestiż

- Akamba z Kenii - w kobiety wcielają się duchy z panteonu ich sąsiadów (Masajów i Oromo) dzięki czemu cieszą się poważaniem otoczenia

- Sonhajowie z Nigru - duchy holej nawiedzają kobiety i mężczyzn o niskim statusie społecznym

- w Etiopii kult zar przyciąga kobiety jak i mężczyzn, muzułmanów, byłych niewolników

- Gurage z Etiopii - kult bogini Damwamwit, w kulcie uczestniczą ludzie z niższych warstw społecznych

- kult imandwa w Ruandzie

5. Marginalne kulty ekstatyczne stanowią przeważnie religie ludzi uciskanych, upośledzonych czy w inny sposób nieszczęśliwych. Obrzędom towarzyszy rytmiczna muzyka, konwulsyjne ruchy ciała i rytualny taniec. Zdarzają się przypadki stosowania środków podniecających. Medium posługuje się w transie ezoterycznym językiem.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki