FANDOM



Magia – system wierzeń i obrzędów obejmujący czynności i zabiegi. Które mają na celu zapanowanie człowieka nad naturą i tajemnymi mocami nią kierującymi. Zakłada moc/energię przenikającą wszechświat, nad którą człowiek potrafi zapanować.

Wielu autorów uważa, że magii i religii nie da się oddzielić – obrzędy takie jak zaklinanie deszczu zawierają elementy zarówno religijne (modlitwy) jak i magiczne (zaklęcia). Uważają, że wyraźny podział u ludów bez rozwiniętego systemu filozoficzno - teologicznego byłby sztuczny. Inni nazywają wszelkie wierzenia afrykańskie terminem "magia".

  1. Monteil badając lud Bambarów stwierdził, ze każdy rytuał zawiera oba elementy: religijne – oddawanie czci siłom nadprzyrodzonym; magiczne – zmuszenie owych sił do realizacji woli człowieka, oba zakładają istnienie świata nadprzyrodzonego pierwsze uwypukla zależnośc człowieka od owego świata, drugie stanowi próbę jego opanowania.
  2. Delafosse – obrzędy religijne zwrócone są do bóstw, duchów, Bogów powszechnie uznanych z prośbą o przychylność, magiczne zaś odwołują się do sił nieodokreślonych, słabo zdefiniowanych w celu spełnienia swoich życzeń..

To co wspólne dla obu to przekonanie o dualiźmie człowieka = obok ciała jest także dusza lub wiele dusz oraz obecność specjalnych osób – kapłanów religijnych działających publicznie i ludzi zajmujacych się magią żyjących w izolacji, działających w tajności.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki