FANDOM


1. Stan badań nad religiami afrykańskimi (najważniejsze opracowania)10. Specyfika badań nad mitami afrykańskimi.100. Stosunek Afrykanów do narodzin bliźniąt.
101. Wędrowne duchy abiku i ogbandże102. Semantyka nadawania dzieciom imion.103. Obrzędy inicjacji biospołecznej i jej cele
106. Duchowe części składowe człowieka u wybranych ludów.108. Wyobrażenia o życiu pozagrobowym109. Ślady wyobrażeń o sądzie pośmiertnym.
10 specyfika badań nad mitami.11. Mity egzo i ezoteryczne oraz ich rola w życiu grupy etnicznej111. Wiara w reinkarnację
116. Szacunek dla starszych ludzi i kult starców u Tura.12 Poglądy na pierwotną naturę człowieka13. 14, 15, 16.
15.Wygląd pierwszych ludzi.18.Wobrażenia o pochodzeniu śmierci (zachcianka, spóźnione posłannictwo, przetarg).19.Echa pierwotnej zagłady świata.
2. Przegląd zapatrywań na miejscowe religie afrykańskie20. Kosmogonia Dogonów22.Hierarchia bóstw afrykanskich.
23. Bóg najwyższy oraz 68. Sztuka sakralna24. Przyczyna oddalenia się człowieka od Boga.26,28. Nazwa ogólna i geneza bóstw Jorubów, Panteon Jorubów
27. Boska rodzina u Aszantów + parę bonusów o Aszantach292 Przegląd zapatrywań na miejscowe religie
3. Nazwy religii rodzimych i ich geneza30. Panteon ludu Bini31. Trowo u Ewe.
32. Abosom u Aszantów.33. Olosi u Ibów.34.Bóstwa Dinków
36. Instytucja „pana ziemi” u ludów woltyjskich.38. Duchy-karły i duchy-olbrzymy4. Etnocentryczny charakter religii rodzimych
44. Sposoby powołania do stanu kapłańskiego45. Dziedziczny charakter urzędu kapłana u Ibów i Jorubów46. Przygotowanie do funkcji kapłana u Aszantów
47. Seminaryjny charakter nowicjatu u Fonów48. Święta osoba kapłana u Dogonów49. Przejawy kapłańskiego i sakralnego charakteru władcy.
5. Główne cechy religii rodzimych50.Pozycja społeczna krewnych świętych władców.52. Sakralny charakter asantehene.
55. Rytualne funkcje kowala.57. Pozycje modlitewne Afrykanów58. Istota ofiary krwawej.
59. Dary w ofierze bezkrwawej.6. Wiara w reinkarnację.60. Ofiary ludzkie związane ze śmiercią świętych władców
61. Ofiary ludzkie w kulcie bóstw62. Instytucja kozła ofiarnego63. Święte teksty kultowe i ich wykonawcy.
64. Rodzaje modlitw i sposoby ich odmawiania.65. Modlitwa poranna u Ibów.66. Modlitwa Dogonów Amma boj.
67. Inwokacje, błogosławieństwa i inne słowne przejawy kultu bóstw.7. Wierzenia totemiczne72. Kult ndep jako zabieg terapeutyczny
73. Świat duchów holej u Songhajów77. Społeczny wymiar kultów nawiedzania77. Społeczny wymiar kultów nawiedzenia
79, 80 Główne typy tajnych związków; Tajne związki u Bambarów8. Związek religii ze strukturą społeczno -polityczną i typem gospodarki81,82 Kore u Bambarów, Ndako Gboja u Nupe
83. Tajne związki Jorubów84. Tajne związki ludzi-zwierząt85. Pokrewieństwo magiczne: PAKT KRWI
86. Wierzenia magiczne we współczesnej Afryce87. Magia a religia w Czarnej Afryce88. Magia a Czary: czarodziej, czarownik wiedźma.
89. Wierzenia magiczne u wybranych ludów afrykańskich: Joruba, Nupe, Tura89. wierzenia magiczne u wybranych ludów afrykańskich: Joruba, Nupe, Tura9. Definicje mitu
90. Bilokacja i zgromadzenie wiedźm91. Techniki wykrywania wiedźm i czarowników93. Przedmioty magiczne i ich uaktywnianie...
94.Cechy charakterystyczne tradycyjnej rodziny afrykanskiej.95.Sposoby aranżowania małżeństw.96. Należność matrymonialna.
97.Zjawisko poligynii.98.Ślady poliandrii w Afryce.99.Zwyczaje i obrzędy towarzyszące narodzinom dziecka.
Pytania 39 - 42 czyli miejsca kultu itpReligie Afryki Wiki
Plik:44365260 9shembe 416.jpgPlik:Forum new.gifPlik:PDC.jpg
Plik:Przykład.jpg